Zakładamy firmę transportową

Transport, komunikacja i spedycja to bardzo ważne elementy życia gospodarczego. Dlatego, jeśli ktoś rozważa spróbowanie swych sił w biznesie, warto rozważyć założenie firmy transportowej. Oto co trzeba wiedzieć, aby to zrobić.

Licencja

Żeby stać na czele własnej firmy transportowej, najpierw trzeba uzyskać licencję, która pozwoli na prowadzenie działalności gospodarczej w tym sektorze. Polskie przepisy nakazują, że każda forma płatnego transportu osób lub rzeczy może odbywać się tylko pod warunkiem jej posiadania. Wykonywanie takiej działalności bez licencji, jest karane karą finansową o wysokości 8000 tys. zł.

Z obowiązku posiadania licencji zwolnieni są ci, którzy będą świadczyć usługi przewozowe samochodami, których całkowita masa nie przekracza 3,5 tony, a przewozu nie dokonują w celach zarobkowych.

Warunki uzyskania licencji

Szczegółowe warunki uzyskania licencji określa ustawa o transporcie drogowym. Zgodnie z jej literą, licencja może być wydana na czas od 2 do maksimum 50 lat. Otrzymanie jej, obwarowane jest różnymi wymogami. Nie można być skazanym za umyślne przestępstwa karno-skarbowe, przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, bezpieczeństwu w komunikacji oraz innym, które wiążą się z działalnością przewoźnika. Oczywiście wyrok sądu zakazujący działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego przekreśla taką możliwość.

Żeby założyć firmę transportową, trzeba też posiadać certyfikat kompetencji zawodowych, czyli potwierdzenie swoich umiejętności w dziedzinie transportu. Zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Jeśli ktoś ma minimum pięć lat doświadczenia na przykład w roli menedżera w przedsiębiorstwie transportowym, do otrzymania certyfikatu wystarczy mu pozytywne zdanie egzaminu teoretycznego.

Dla firmy międzynarodowej

Jeśli ktoś zamierza działać z rozmachem i również spróbować swych sił na rynkach zagranicznych, aby otrzymać licencję, będzie musiał wykazać się wiedzą z zakresu umów międzynarodowych dotyczących transportu, przepisów transportowych w poszczególnych krajach, przepisów celnych oraz dokumentacji, jaka niezbędna jest przy działalności międzynarodowej. Także w tym przypadku konieczny będzie złożony z wynikiem pozytywnym egzamin pisemny przed specjalną komisją egzaminacyjną.

Kwestie finansowe

Eksperci od rynku transportowego szacują, że na start niewielkiej firmy powinno wystarczyć około 70 tys. złotych. Jeżeli jednak chce się działać na większą skalę, konieczne jest uwiarygodnienie swojej sytuacji finansowej. Przedsiębiorca musi udowodnić, że ma środki w wysokości:

– 9000 euro – na pierwszy samochód transportowy,
– 5000 euro – na każdy następny samochód transportowy,
– 50 000 euro – w przypadku spedycji.

Szacunkowe wyliczenia analityków rynku transportowego wskazują, że mała firma transportowa może liczyć na zyski w wysokości około 5 tys. zł miesięcznie, przy przeliczniku na poziomie około 3,30 zł za kilometr (transport krajowy, samochody o wadze 24 ton). Oczywiście uzależnione jest to od regularności zleceń.