Ustawa o monitorowaniu przewozu towarów – jakie obowiązki nakłada

W drugiej połowie kwietnia 2017 roku weszła w życie ustawa o monitorowaniu drogowego przewozu towarów. Wiążą się z nią dodatkowe obowiązki dla przewoźników. Będzie też więcej kontroli.

Czego dotyczy ustawa

Zgodnie z intencją ustawodawcy, akt prawny, który zaczął obowiązywać 18 kwietnia 2017 roku (czas na zapoznanie się ze szczegółami ustalono do 1 maja 2017), precyzuje obowiązki firmy wysyłającej towar, firmy odbierającej towar, przewoźnika i kierowcy, w zakresie drogowego przewozu towarów. W ustawie znajdują się też zapisy związane z odpowiedzialnością za naruszenie tych obowiązków. Dodatkowe obowiązki dotyczą też transportu tzw. artykułów wrażliwych. Wraz z wejściem w życie ustawy, odpowiednie służby już zapowiedziały, że wzrośnie liczba kontroli na każdym etapie łańcucha dostaw.

Cele ustawy

Główny cel, jaki przyświecał ustawodawcy, to uszczelnienie systemu podatku VAT, a dokładniej, zwiększenie jego ściągalności i tym samym ograniczenie korzyści finansowych, osiąganych przez działających w szarej strefie. Ustawodawca wziął pod uwagę przede wszystkim transport tak zwanych towarów wrażliwych, do których zaliczane są olej rzepakowy, susz tytoniowy, paliwo czy alkohol.

Obowiązki

Głównym obowiązkiem przewoźnika jest obowiązkowe zgłoszenie przewożenia towarów wrażliwych. Ponieważ olej rzepakowy, susz tytoniowy, paliwo czy alkohol, czyli towary wrażliwe, najczęściej związane są z praktykami oszustw podatkowych.

Obowiązkowe jest też od niedawna uzupełnianie i aktualizacja danych w zgłoszeniu towarów. Zgłoszenie nie jest konieczne, chociażby wtedy, gdy przewóz towarów wrażliwych dokonywany jest w przesyłkach pocztowych. Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia wiąże się z karami pieniężnymi. Mogą one sięgać nawet do 20 000 zł.

Zgłoszenia dokonuje się w systemie SENT za pośrednictwem udostępnionej przez ministerstwo finansów usługi „e-Przewóz”. Świadczona jest ona na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Zgłoszenie pozwala na monitorowanie przewozu towarów wrażliwych na i przez terytorium Polski.

Na platformie przewoźnik musi się zarejestrować. Zaczyna się od wypełnienia deklaracji przewożonego towaru. Potem system wygeneruje numer referencyjny. Powinni go znać zarówno przewoźnik, jak i odbiorca towaru. Obydwie strony mają też obowiązek uzupełnienia odpowiednich informacji, już po dostarczeniu ładunku.

Niestety, proces zgłoszenia nie jest proces łatwy. Jego zakończenie wymaga dokładności i czasu. Co więcej, jakiekolwiek zmiany w zgłoszeniu, wymagają wprowadzenia natychmiastowych poprawek w systemie. Warto o tym pamiętać, aby uniknąć kary finansowej.

Formularze i pomoc

Wszystkie formularze zgłoszeń przewozu towarów wrażliwych oraz niezbędne informacje dla przewoźników znajdują się na platformie „e-Przewóz”, świadczonej za pośrednictwem PUESC. Żeby je pobrać, trzeba wejść na stronę test.puesc.gov.pl. W razie trudności w korzystaniu z platformy, warto sprawdzić zakładkę „Pomoc”, a następnie wybrać link „Help Desk SISC”.